Setter du opp kirkemusikalske verk og ønsker å tilby noe ekstra for publikum, kor, stab eller andre aktører?

Med konseptet Tenor & Teolog tilbys:
 • Foredrag og innledninger for konsertpublikum om det aktuelle verket i samfunns-, musikk- og religionsfilosofiske perspektiv.
 • Foredrag, seminar og innledninger i forbindelse med korøvelser, fagdager og stabsmøte, enten alene eller i samarbeid med kantor.
 • «Aftertalks» med aktører og publikum etter konsert.
 • Tekster til program.
For lyd og film fra konserter og operaforestillinger, klikk her eller fanen AUDIO/VIDEO øverst på siden.
Doktorgradsprosjekt ved Norges musikkhøgskole:
Intervju i NRK Radio Klassisk: Inn i musikken. Førjulsprat om Bach-evangelisten. 07.12.16:
Live eksempel på intro til Händels Messias. Nordlyskatedralen, Alta 10.11.16:
FOREDRAG
​Musikk og det å synge er en effektiv måte å gå inn i, forsøke å forstå og formidle grunnleggende vilkår ved virkeligheten. Når pusten og stemmen brukes, kan rytme, klang og retning i det musikalske forløpet gjøre at noe blir gjeldende og tydelig.
 
Som sanger, teolog og i min doktorgrad Singing Reality forsøker jeg å sette ord på sammenhenger mellom musikk og eksistensiell erfaring, selv om språket ofte ikke kjennes helt tilstrekkelig. Det å synge rokker ved etablerte grenser mellom musikk og språk, emosjon og forståelse, klang og mening. I foredrag og programtekster setter jeg søkelys på hva og hvordan vi er når vi trekker pusten og setter an stemmen: Hvilken retning får det vi er gjennom det musikalske forløpet, og mot hva? Hvordan åpner det å synge erfaringer av virkelighet, identitet og relasjoner? 

​Foredragene og tekstene tar utgangspunkt i konkret repertoar og skreddersys for det aktuelle publikum. Hensikten er å løfte blikket fra noter, tekst, teknikk og prestasjon, og skape engasjement og åpenhet mot hva konserten og det å synge kan innebære.

FOREDRAG KNYTTET TIL SPESIFIKKE VERK:
 • Bachs Johannespasjon og dynamikken mellom evangelist og kor.
Om gjensidig deltakelse i konsertsituasjonen: respons på impulser, overtakelse og videreføring av klang og retning, og oppbygging av dramaturgisk momentum.
 • Haydns Skapelsen som påstand.
​«Und Gott sprach» - Uttalelse som skapelse og konsert som å påstå det som er skapt.
 • Bachs H-mollmesse som tid og sted.
​Tids-stedlighetens dramaturgi: Liturgisk musikk som grunnlag for virkelighetsforståelse.
 • Bachs Juleoratorium som påstand.
«Es begab sich aber zu der Zeit» - Tid og sted som forutsetning for kunst. Å synge som argument mot kunstens påståtte tidløshet.
 • Mozarts Requiem og å synge sorg. 
Sang som nærvær.
 • Händels Messias som allsang.
Barokkens funksjonsharmonikk og følelse av retning: Konsertopplevelsen som erfaring av fremtid.
  
FOREDRAG KNYTTET TIL SPRÅK- OG RELIGIONSFILOSOFI:
 • Å synge som måte å forstå. 
Martin Heidegger, tid og musikalsk forløp: Frasering og utpust som for-forståelse av død. 
 • Stemmen som meningsbærende.
«På grensen av ordene, i hjertet av stemmen» - Julia Kristeva og subjektets etablering gjennom tale.
 • Musikk som etisk fordring.
Knud Eijler Løgstrup, klang og spontan livsytring.
 
 • Impuls, klang og retning i sangstemmen. 
Å synge som måte å adressere virkelighet.
 • Å synge som måte å tro.
«Og Ordet ble menneske» - kirkens liturgi forstått som å synge Guden og Mennesket.
 • Ord som tone og tone som ord. 
Musikk og vitenskap – en utdatert dualisme.
 • Om musikk og teologi.
Musikkutøvelsens teologiske implikasjoner: Kan musikk være en måte å delta i religionsfilosofisk og moralsk diskurs?
MASTERAVHANDLING I SYSTEMATISK TEOLOGI: ​